Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Aktualności

News zdjęcie id 98

OGŁOSZENIE

04.08.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane są wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (Program 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.
Formularze wniosków są dostępne  w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wnioski o wskazane wyżej świadczenia  można składać:
- w wersji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego "emp@tia"
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej
- oraz PUE ZUS - Platformy Usług Elektronicznych ZUS

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody uzyskane w 2016 roku. Dotyczy to dochodów przy ustalaniu wszystkich rodzajów świadczeń. Prawo do świadczeń ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub jedynaka rodzina musi spełnić kryterium dochodowe 800,00zł netto lub 1.200,00zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.
Natomiast aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 674,00zł albo kwoty 764,00zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Wysokość zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków jak również pozostałych świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2017r. nie ulega zmianie.
Informujemy również, że wszyscy wnioskodawcy pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2016/2017, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2017r. do szkół ponadpodstawowych zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017r.
Na podstawie dostarczonego oświadczenia mogą być wypłacane dodatki:
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
- z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r.ż, a kontynuują naukę w szkole.


W przypadku gdy o świadczenia rodzinne lub wychowawcze ubiega się rodzina, której członek przebywa i pracuje za granicą wniosek przesyła się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który ustala sytuację dochodową rodziny oraz rozstrzyga o przyznaniu świadczeń.

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel. 34/ 35-42-003 wew.25

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.