!
Insygnia - Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Insygnia

Insygnia Gminy Moskorzew

 

Herb Gminy Moskorzew

 

Herb i pieczęć to najważniejsze, a zarazem najbardziej zaszczytne symbole wspólnoty terytorialnej.

Najważniejszym, historycznie ukształtowanym bądź stworzonym współcześnie zgodnie z regułami heraldycznymi znakiem jednostki samorządowej jest herb gminy. Wizerunek i barwy herbu stanowią podstawę dla opracowania innych symboli reprezentujących samorząd - pieczęci, barw, flagi czy logo. Wymienione symbole tworzą elementy kształtowania tożsamości wizualnej. 

 

 

 

Przy doborze symboliki herbu gminnego najbardziej zasadne jest nawiązanie do herbu Moskorzewskich. Ostatecznie zdecydowano się na recepcję herbu Moskorzewskich Pilawa z dodaniem pierwszej litery nazwy miejscowości i gminy, majuskulnego m, zbliżonego formą do gotyckiej litery widniejącej w inskrypcji na drzwiach kościoła pw. św. Małgorzaty, zbudowanego przez Klemensa z Moskorzewa.

Gmina Moskorzew już od 2009 roku czyniła starania zmierzające do przyjęcia symboli gminnych. Starania te wreszcie zostały zwieńczone sukcesem.

Rada Gminy Moskorzew na sesji w dniu 20 sierpnia 2010 roku, po otrzymaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia insygniów Gminy tj. herbu, flagi, baneru oraz pieczęci.

 

 

 

Uchwała ta podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego celem publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co nastąpiło 30 września 2010 roku.

Jest to podniosłe wydarzenie w historii Gminy Moskorzew, jak i cel przyświecający temu wydarzeniu. Od tej daty Gmina i jej mieszkańcy wyposażeni są w trwałe znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej. Od tej pory herb, flaga i baner będą podkreślały więź historyczną, kulturową, ekonomiczną i emocjonalną łączącą mieszkańców z miejscem ich urodzenia, zamieszkania oraz pracy i siedziby władz.

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.