!
Rada Gminy - Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Skład osobowy Rady Gminy Moskorzew na lata 2018 – 2023 jest następujący:

  Sebastian Kosowski - Przewodniczący

  Bożena Całka  - Wiceprzewodnicząca
  Adam Adamus
  Dominika Bryła
  Justyna Całka
  Sławomir Furmański
  Leszek Herej
  Bogdan Knapik
  Włodzimierz Kozłowski
  Kordian Kucharczyk
  Małgorzata Łaskawiec
  Lena Nowak
  Przemysław Rajca
  Mirosław Szczechla
  Grażyna Wójcik

Oświadczenie majątkowe radnego gminy [pobierz PDF]

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.