Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Wnioski do pobrania

Podatki i opłaty

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (dla osób prawnych)

DN-1 -DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób prawnych)

DR-1 -DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (dla osób prawnych)

IL-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (dla osób fizycznych)

IN-1- INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (dla osób fizycznych)

IR-1 -INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (dla osób fizycznych)

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Gospodarownaie odpadami

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wniosek o zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych 

Planowanie Przestrzenne i Ochorna Środowiska

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY LUB USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek - Azbest

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprawy Obywatelskie
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Formularz zgłoszenia wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Rejstr działalności regulowanej

Wzór - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wzór - Oświadczenie

Inne

Wniosek o dofnansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.