!
POKL w Gminie Moskorzew - Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

Logo Oficjalny serwis Gminy Moskorzew – Wójt Andrzej Walasek

POKL w Gminie Moskorzew

 

Aktywizacja Społeczna w Gminie Moskorzew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie w miesiącu wrześniu 2009 roku przystąpił do realizacji projektu „Aktywizacja Społeczna w Gminie Moskorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten będzie realizowany w Gminie Moskorzew przez okres pięciu lat.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej poprzez kompleksowe wsparcie cyklem szkoleń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie wsparciem obejmuje osoby z terenu gminy Moskorzew, są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystający z GOPS, dla których zdobycie zawodu jest szansą dowartościowania i zdobycia nowych kwalifikacji.

W 2009 roku odbył się cykl szkoleń dla 7 osób na temat: 

Ø opieka i organizacja opieki nad osobą starszą i przewlekle chorą

Ø podstawy rehabilitacji i masażu 

Ø zajęcia z psychologiem-osobiste predyspozycje, umiejętność autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej,

       nabycie pewności siebie, wiary we własne siły

Ø kurs komputerowy – podstawy obsługi komputera.

Po przeszkoleniu zatrudniono 2 osoby w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jako opiekunów dla osób starszych. Zatrudnienie to przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia dochodów w gospodarstwach domowych i zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki dla osób w podeszłym wieku.

W 2010 roku odbył się cykl szkoleń dla 12 osób na temat:

Ø zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym – trening kompetencji społecznych i doradztwo zawodowe

Ø szkolenie mała gastronomia

Ø szkolenie nowoczesny sprzedawca.

Działanie projektu ma na celu nie tylko łagodzenie trudnej sytuacji bytowej świadczeniobiorców pomocy społecznej ale także usuwanie przyczyn tkwiących w sferze psychicznej i społecznej.

W 2011 roku rozpoczął się cykl szkoleń dla 14 osób na temat:

  • warsztaty z zakresu reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej
  • szkolenie – pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera
  • szkolenie – handlowiec
  • kurs prawa jazdy kat B.

Zadaniem projektu systemowego „Aktywizacja społeczna w Gminie Moskorzew” jest wypracowanie i realizacja form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania przez osobę poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, nabycie umiejętności zawodowych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy społecznej”

Wójt gminy zaprasza

Dane teleadresowee

Dane teleadresowe

Moskorzew 42

29-130 Moskorzew

tel./fax: 34 354 20 03

sekretariat@moskorzew.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Informacja o RODO Akceptuję

Polityką bezpieczeństwa.